THÊM 149 MẶT HÀNG HƯỞNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG 5%

(HQ Online)- Theo thông tin từ Bộ Tài chính, sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu, số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế). Tương ứng, 149 dòng thuế này sẽ được bổ sung vào Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với mức thuế suất 5%.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Đăng Nguyên.

Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu để thống nhất trong thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 theo cam kết trong nội khối ASEAN.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016: “Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường”.

Quyết định số 36 quy định mức thuế suất 5% đối với 3.133 dòng hàng hiện đang được quy định mức thuế suất MFN là 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế) do vậy sẽ phải bổ sung 149 dòng thuế này với mức thuế suất thông thường 5% tại Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.

Trong văn bản phát đi sáng nay, 18/11, Bộ Tài chính đưa ra đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP\của Chính phủ và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg\của Thủ tướng Chính phủ để chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. 

H.Vân

BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 28 TTHC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Hữu Linh
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính thực hiện 28 thủ tục hành chính; Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và  Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính…

Đối với Bộ Tài chính, một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cần thực hiện là: đăng ký giá của các DN thuộc danh sách đăng ký giá của Bộ; các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; đăng ký thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Trong đó, lĩnh vực Hải quan phải thực hiện 2 thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: Nhóm liên quan đến phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ, khai báo, tham vấn, xác định trị giá; nhóm liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, bảo lãnh thuế.

Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Tài chính phải thực hiện một số nhiệm vụ như: các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; nộp thuế điện tử đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; hoàn thuế…

Ngoài ra, quyết định của Thủ tướng cũng đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu cho việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

Hương Dịu

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

THU NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẠT HƠN 481 NGHÌN TỶ ĐỒNG

(HQ Online)- Theo báo cáo mới nhất cả Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 của cả nước ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 39,7% dự toán.

Thu nội địa tháng 5 thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng chủ yếu do một số khoản thuế  phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4. Ảnh: T.Linh.

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng so với tháng trước chủ yếu do các khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định. Lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 4/2017 đến nay dao động trong khoảng 48-51 USD/thùng; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 52,5 USD/thùng, tăng 2,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 1,21 triệu tấn. Như vậy, tính chung 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 74 nghìn tỷ đồng sau khi đã hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ 41 nghìn tỷ đồng. 

Tổng chi NSNN 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chi đầu tư phát triển 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Trong đó, vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 24,8% dự toán (các bộ, cơ quan trung ương đạt 31,6% dự toán; các địa phương đạt 23,1% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm chưa giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân chi đầu tư XDCB chậm chủ yếu do công tác triển khai phân bổ dự toán muộn (đến cuối tháng 4/2017 vốn đầu tư nguồn NSNN mới giao kế hoạch đợt 2 và vẫn còn 3,6 nghìn tỷ đồng chưa giao kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng kế hoạch), ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; trong đó: bội chi ngân sách Trung ương 5 tháng khoảng 55,5 nghìn tỷ đồng.

H.Vân

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

RÚT NGẮN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC VỀ HOÁ ĐƠN

(HQ Online)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc trong việc tạo hoá đơn tự in của DN mới thành lập. Ảnh Internet.

Theo đó, quy định rút ngắn về thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế đối với một số thủ tục về hoá đơn của người nộp thuế, cụ thể như sau:

Thông tư sửa đổi, bổ sung về thời hạn giải quyết của cơ quan Thuế từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc trong việc tạo hoá đơn tự in của DN mới thành lập. Theo quy định mới, DN mới thành lập có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. 

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN .Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in.

Về thời hạn ra thông báo của cơ quan Thuế, Thông tư sửa đổi, bổ sung về việc sử dụng hoá đơn đặt in từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in. Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan Thuế trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày; đồng thời bỏ quy định về thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hoá đơn phải gửi thông báo đến cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Thông tư bỏ quy định về việc kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế của người nộp thuế đối với các lần mua hoá đơn sau. 

Cụ thể: Cơ quan Thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi số cho mỗi loại hóa đơn. 

Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan Thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan Thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan Thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ một số theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Thông tư số số 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017.

Minh Anh