THÊM 149 MẶT HÀNG HƯỞNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG 5%

(HQ Online)- Theo thông tin từ Bộ Tài chính, sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu, số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế). Tương ứng, 149 dòng thuế này sẽ được bổ sung vào Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với mức thuế suất 5%.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Đăng Nguyên.

Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu để thống nhất trong thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 theo cam kết trong nội khối ASEAN.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016: “Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường”.

Quyết định số 36 quy định mức thuế suất 5% đối với 3.133 dòng hàng hiện đang được quy định mức thuế suất MFN là 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế) do vậy sẽ phải bổ sung 149 dòng thuế này với mức thuế suất thông thường 5% tại Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.

Trong văn bản phát đi sáng nay, 18/11, Bộ Tài chính đưa ra đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP\của Chính phủ và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg\của Thủ tướng Chính phủ để chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. 

H.Vân

SẼ KHÔNG CÓ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XK, THUẾ NK

(HQ Online)- Thay vì xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì nay những hướng dẫn này sẽ được quy định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC mà Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Đó là thông tin mà bà Nguyễn Kim Thoa- Trưởng Phòng Chính sách thuế (Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan) trao đổi với phóng viên Báo Hải quan.

Được biết, những nội dung liên quan đến Thuế XK, NK và quản lý thuế sẽ bãi bỏ các Điều 40, 42, 46, 105, 108, 109, 110, 112 và 113 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ hướng dẫn rõ một số quy định về Thuế XK, NK như: nộp tiền thuế khai bổ sung; căn cứ tính thuế; thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra trị giá hải quan; xử lý kết quả tham vấn trị giá hải quan; bảo lãnh và đặt cọc tiền thuế; địa điểm, hình thức nộp thuế; thu nộp lệ phí hải quan; nộp tiền thuế ấn định đối với hàng hóa XK, NK; miễn thuế đối với hàng hóa NK để gia công; miễn thuế sản phẩm gia công XK; thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế; các trường hợp hoàn thuế…

Thu Trang