Với hệ thống kho bãi được vận hành chuyên nghiệp trên khắp Việt Nam, chúng tôi không chỉ đảm bảo việc bảo quản hàng hóa theo yêu cầu của Quý khách hàng, mà còn đảm bảo khả năng truy suất, kiểm tra, ghép hàng, chia tách và giao hàng tại mọi thời điểm. 

  • Hệ thống kho bãi, bao gồm cả kho ngoại quan, tại tất cả các thành phố/cảng chính của Việt Nam
  • Nâng hạ và đóng hàng tại kho
  • Đóng gói và quấn màng bảo vệ tại kho
  • Phân loại, tách hàng, ghép hàng, chằng buộc