THU NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẠT HƠN 481 NGHÌN TỶ ĐỒNG

(HQ Online)- Theo báo cáo mới nhất cả Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 của cả nước ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 39,7% dự toán.

Thu nội địa tháng 5 thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng chủ yếu do một số khoản thuế  phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4. Ảnh: T.Linh.

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng so với tháng trước chủ yếu do các khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định. Lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 4/2017 đến nay dao động trong khoảng 48-51 USD/thùng; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 52,5 USD/thùng, tăng 2,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 1,21 triệu tấn. Như vậy, tính chung 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 74 nghìn tỷ đồng sau khi đã hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ 41 nghìn tỷ đồng. 

Tổng chi NSNN 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chi đầu tư phát triển 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Trong đó, vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 24,8% dự toán (các bộ, cơ quan trung ương đạt 31,6% dự toán; các địa phương đạt 23,1% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm chưa giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân chi đầu tư XDCB chậm chủ yếu do công tác triển khai phân bổ dự toán muộn (đến cuối tháng 4/2017 vốn đầu tư nguồn NSNN mới giao kế hoạch đợt 2 và vẫn còn 3,6 nghìn tỷ đồng chưa giao kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng kế hoạch), ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; trong đó: bội chi ngân sách Trung ương 5 tháng khoảng 55,5 nghìn tỷ đồng.

H.Vân

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

Comments for this post are closed.