BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 28 TTHC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Hữu Linh
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính thực hiện 28 thủ tục hành chính; Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và  Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính…

Đối với Bộ Tài chính, một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cần thực hiện là: đăng ký giá của các DN thuộc danh sách đăng ký giá của Bộ; các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; đăng ký thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Trong đó, lĩnh vực Hải quan phải thực hiện 2 thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: Nhóm liên quan đến phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ, khai báo, tham vấn, xác định trị giá; nhóm liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, bảo lãnh thuế.

Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Tài chính phải thực hiện một số nhiệm vụ như: các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; nộp thuế điện tử đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; hoàn thuế…

Ngoài ra, quyết định của Thủ tướng cũng đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu cho việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

Hương Dịu

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: XỬ LÝ GẦN 1800 BỘ HỒ SƠ TRONG 10 NGÀY ĐẦU TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC

Cơ quan Hải quan đã tiếp nhận và xử lý gần 1.800 bộ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong 10 ngày đầu triển khai chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho 41 TTHC trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, 10 ngày đầu tiên kể từ khi triển khai chính thức, Hệ thống DVCTT đã tiếp nhận 1.771 bộ hồ sơ TTHC. 

Trong đó tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận qua các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đạt mức cao nhất, 604 bộ hồ sơ. Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác cũng có khá nhiều hồ sơ được nộp qua Hệ thống DVCTT là Bình Dương, Long An, Hà Nội. 

Hai TTHC được nộp nhiều qua Hệ thống DVCTT là khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hủy tờ khai hải quan với hơn 1.500 bộ hồ sơ và chiếm khoảng 84% tổng số hồ sơ nộp qua Hệ thống DVCTT. 

Tăng cường cung cấp DVCTT để thực hiện TTHC là chủ trương chung của Chính phủ và đã được cụ thể tại mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP Ngày 22/11/2016. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã chính thức mở rộng cung cấp DVCTT cho 41 TTHC tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn từ ngày 01/3/2017. 

Đối với các TTHC đã được cung cấp DVCTT, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin hướng dẫn trên Hệ thống, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến trên môi trường mạng mà không cần đến giao dịch tại cơ quan hải quan.  Cơ quan hải quan sẽ sử dụng các chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ TTHC và các thông tin trên các hệ thống thông tin để kiểm tra, xử lý các TTHC. 

Để triển khai chính thức Hệ thống DVCTT, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn ngành Hải quan trong năm 2016 và triển khai thí điểm Hệ thống DVCTT trong 2 tháng đầu năm 2017 nhằm giúp người dân và doanh nghiệp làm quen với Hệ thống.

HỒ SƠ NỘP QUA HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA HẢI QUAN TĂNG HƠN 10 LẦN

(HQ Online)- Một tuần vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan  tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn được vận hành thông suốt, lượng hồ sơ tăng hơn 10 lần so với giai đoạn thí điểm.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Ảnh: T.Bình.

Ngày 7/3, lãnh đạo Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan) cho biết, sau một tuần vận hành chính thức (từ ngày 1/3), Hệ thống DVCTT của ngành Hải quan được vận hành ổn định, thông suốt, lượng hồ sơ thực hiện tăng hơn 10 lần so với giai đoạn chạy thí điểm.

Cụ thể, số liệu thống kê cập nhật trong 3 ngày đầu thực hiện có hơn 600 hồ sơ được chuyển thành công đến Hệ thống. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Hủy tờ khai; khai bổ sung; hồ sơ hoàn thuế…

Theo đại diện Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan, có 41 thủ tục được thực hiện chính thức trên Hệ thống DVCTT từ ngày 1/3. Đây là các thủ tục đã được khảo sát kỹ tại các đơn vị hải quan và là những thủ tục có số lượng thực hiện nhiều.

Trong đó, thủ tục có nhiều hồ sơ thực hiện là: Thủ tục hủy tờ khai hải quan; bổ sung thông tin trên hồ sơ khai hải quan; thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu; phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy; sao y tờ khai hải quan; hoàn thuế theo Thông tư 38/2015/TT-BTC; xét giảm thuế đối với hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát; xét miễn thuế quà biếu, quà tặng, hàng mẫu…

“Việc triển khai chính thức Hệ thống DVCTT đáp ứng mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử và là bước đi quan trọng trong cải cách, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đơn cử như với trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, nếu thực hiện qua giao dịch trực tiếp tại cơ quan Hải quan, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian đi lại để chỉnh sửa, bổ sung. Nhưng với phương thức giao dịch trực tuyến việc này sẽ được thực hiện qua mạng internet”- lãnh đạo Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan cho biết thêm.

Được biết, Hệ thống DVCTT của ngành Hải quan sẽ vận hành liên tục 24/7 để tiếp nhận hồ sơ do doanh nghiệp chuyển đến (24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần).

Thái Bình