Hà Nội

15 Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel      :   04 3845 7417
Email  :   vietrans@fpt.vn

Hải Phòng

5A Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
Tel      :   0313 0842 007
Email  :   vietranshaiphong@hn.vnn.vn

Nghệ An

103 Nguyễn Du, Nghệ An
Tel      :   038 3554 616
Email  :   vietransna@hn.vnn.vn

Đà Nẵng

Lô A – 192B 30/4, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel      :   0511 3821 072
Email  :   vietransdng@vnn.vn

Quy Nhơn

91 Lê Lợi, Quy Nhơn
Tel      :   0563 946 176
Email  :   vietransqnh@dng.vnn.vn

Nha Trang

21 Trần Quý Cáp, Nha Trang
Tel      :   0583 560 320
Email  :   vietransnt@dng.vnn.vn