Thủ tục hải quan  là một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện suôn sẻ thủ tục xuất nhập khẩu. Qua nhiều năm kinh nghiệm  giao nhận nhiều loại hàng hóa trong các điều kiện khác nhau, chúng tôi đã được Tổng cục Hải quan cấp giấy phép khai thuê hải quan và sự tinh thông nghề nghiệp của Vietrans Saigon Logistics sẽ đảm bảo cho kế hoạch giao hàng của khách hàng đúng thời hạn.

  • Tư vấn khai báo
  • Đại lý khai thuê Hải quan