HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: XỬ LÝ GẦN 1800 BỘ HỒ SƠ TRONG 10 NGÀY ĐẦU TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC

Cơ quan Hải quan đã tiếp nhận và xử lý gần 1.800 bộ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong 10 ngày đầu triển khai chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho 41 TTHC trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, 10 ngày đầu tiên kể từ khi triển khai chính thức, Hệ thống DVCTT đã tiếp nhận 1.771 bộ hồ sơ TTHC. 

Trong đó tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận qua các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đạt mức cao nhất, 604 bộ hồ sơ. Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác cũng có khá nhiều hồ sơ được nộp qua Hệ thống DVCTT là Bình Dương, Long An, Hà Nội. 

Hai TTHC được nộp nhiều qua Hệ thống DVCTT là khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hủy tờ khai hải quan với hơn 1.500 bộ hồ sơ và chiếm khoảng 84% tổng số hồ sơ nộp qua Hệ thống DVCTT. 

Tăng cường cung cấp DVCTT để thực hiện TTHC là chủ trương chung của Chính phủ và đã được cụ thể tại mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP Ngày 22/11/2016. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã chính thức mở rộng cung cấp DVCTT cho 41 TTHC tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn từ ngày 01/3/2017. 

Đối với các TTHC đã được cung cấp DVCTT, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin hướng dẫn trên Hệ thống, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến trên môi trường mạng mà không cần đến giao dịch tại cơ quan hải quan.  Cơ quan hải quan sẽ sử dụng các chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ TTHC và các thông tin trên các hệ thống thông tin để kiểm tra, xử lý các TTHC. 

Để triển khai chính thức Hệ thống DVCTT, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn ngành Hải quan trong năm 2016 và triển khai thí điểm Hệ thống DVCTT trong 2 tháng đầu năm 2017 nhằm giúp người dân và doanh nghiệp làm quen với Hệ thống.

Comments for this post are closed.