GỠ VƯỚNG NHIỀU QUY ĐỊNH ÁP MÃ HS ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG XNK

(HQ Online)- Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nhiều DN đã phản ánh những vướng mắc liên quan đến quy định áp mã đối với các mặt hàng XNK. Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ thông tin để các DN nắm được các quy định về chính sách pháp luật liên quan đến hải quan, Tổng cục Hải quan đã trả lời cụ thể một số vướng mắc của DN.

Công chức Hải quan Lạng Sơn kiểm tra mặt hàng thép NK. Ảnh: H.Nụ.

Công ty CP thương mại Citicom nêu, hiện tại, thép dây hợp kim NK về với mã HS 7227.90.00 đang bị áp thuế tự vệ là 15,4%, do đó, DN đã chuyển sang NK thép dây không hợp kim với mã HS 7213.91.90, thuế NK 3%. Tuy nhiên, theo thông tin DN được biết thì một số nhà sản xuất trong nước đang đề nghị Bộ Công Thương đưa thêm mặt hàng này vào danh mục hàng chịu thuế tự vệ như hàng hợp kim. Vậy Bộ Công Thương có đưa mặt hàng này vào danh mục chịu thuế tự vệ như hàng hợp kim không và nếu có thì dự kiến khi nào?  Đề nghị Tổng cục Hải quan cho biết kết quả điều tra mặt hàng thép hình H và nếu thay đổi, thì khi nào áp dụng?

DN cũng cho rằng, DN đang nhập thép dây không hợp kim theo mã HS 7213.91.90, thuế NK 3%. Tuy nhiên, cũng có một mã HS khác là 9839.10.00  với mô tả hàng hóa giống hệt, có DN khác NK cùng nhà máy với DN đã sử dụng được với cùng mục đích sử dụng, thuế 0%. Vậy, DN đề nghị có hướng dẫn cụ thể chi tiết để đảm bảo các DN cạnh tranh một cách công bằng.

Liên quan đến các thắc mắc của DN, hiện nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông tin về việc mặt hàng thuộc mã số 7213.91.90 đưa vào danh mục chịu thuế tự vệ và kết quả điều tra mặt hàng thép hình chữ H. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị DN liên hệ với Bộ Công Thương để biết thông tin cụ thể.

Căn cứ chú giải chương 98 Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì mặt hàng thép “không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng” thuộc nhóm 98.39 phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại một trong các tiêu chuẩn TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Như vậy đã có tiêu chuẩn để phân biệt thép không hợp kim thuộc nhóm 9839.10.00 và nhóm 7213.91.90, do đó, đề nghị DN nghiên cứu Nghị định số 122/2016/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định.

Công ty TNHH Yamaha Moto Việt Nam thắc mắc sau khi có kết quả phân tích phân loại mã HS của một chi tiết NK của DN, nếu kết quả phân tích phân loại mã HS này khác với mã HS mà DN khai báo trước đó làm thuế NK của chi tiết tăng: DN có phải khai báo bổ sung mã HS của các lô hàng NK trước đó để nộp thuế bổ sung không? Thời hạn khai báo bổ sung là mấy năm trước đó? HS làm thuế NK của chi tiết giảm: DN có được khai báo bổ sung mã HS của các lô hàng NK trước đó để hoàn thuế không? Thời hạn khai báo bổ sung là mấy năm trước đó?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan. Đối chiếu với thắc mắc của DN, trường hợp DN khai bổ sung mã HS cho các lô hàng trước đó thì căn cứ thực tế tình trạng lô hàng để áp dụng quy định theo Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Công ty TNHH Minh Nhật đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn thực hiện đối với quy định về HS code khí ga hóa lỏng đối với mặt hàng Propan và Butan.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Phụ lục V Danh mục hóa chất phải khai báo ban hành kèm Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ thì mặt hàng Propan (mã số HS 271112), Butan (mã số HS 271113) thuộc số thứ tự 9 trong Phụ lục V nêu trên thì phải khai báo hóa chất NK với Bộ Công Thương trước khi thông quan. Mặt hàng“loại khác” (mã số HS 271119) không thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo theo quy định tại Phụ lục V nêu trên.

Liên quan đến quy định hướng dẫn việc giám sát đối với mặt hàng LPG XK vào Khu công nghiệp-Khu chế xuất, đề nghị DN căn cứ các quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với lượng nhiên liệu cung ứng cho DN thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam.

Công ty TNHH cơ điện lạnh và thương mại Hòa Bình – Thương Hiệu Alaske hỏi Bộ Tài chính đã có cơ chế trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm các nước trong việc phân loại áp mã số HS đối với nhiều mặt hàng mới, có nhiều chức năng sử dụng tích hợp vào trong một mặt hàng chưa? Bộ Tài chính có quy định nào giúp hỗ trợ người khai hải quan để thực hiện thống nhất theo hướng dẫn phân loại áp mã để tránh cho người khai hải quan khi NK, khi đã phân phối, khi đã hạch toán và nộp thuế không bị xem xét truy thu, truy hoàn vì áp mã chưa chính xác đối với những mặt hàng khó áp mã này không?

Về kiến nghị của DN, liên quan đến quyết định ấn định thuế, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 6/3/1998 của Chủ tịch nước, Việt Nam là thành viên tham gia Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Công ước HS). Công ước HS là Công ước do Hội đồng hợp tác Hải quan, nay gọi là Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) thông qua ngày 14/6/1983 tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ.

Từ khi tham gia đến nay, Việt Nam (nói chung), Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan (nói riêng) luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về việc phân loại theo Công ước HS và thường xuyên có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các nước thành viên tham gia Công ước cũng như các hướng dẫn của WCO (thông qua việc tham gia các khóa tập huấn về phân loại áp mã trong khối ASEAN để trao đổi kinh nghiệm với các nước trong khu vực, hướng tới thống nhất cách hiểu, cách phân loại áp mã cho hàng hóa XNK (đặc biệt là các mặt hàng mới…). Ngoài ra, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thường xuyên tham khảo các tài liệu như: Chú giải chi tiết HS 2012, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, tuyển tập ý kiến phân loại của WCO… khi thực hiện phân loại, áp mã cho hàng hóa, với mục đích xác định chính xác, thống nhất mã HS đối với các hàng hóa XNK, nhằm tạo thuận lợi cho DN.

Tại Điều 7 và Điều 39 Luật Quản lý thuế, Điều 18 Luật Hải quan 2014 quy định, người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai báo trên tờ khai hải quan. Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của người khai hải quan: “Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai”.

Trong quá trình thực hiện hoạt động XNK, trường hợp DN có khó khăn, vướng mắc trong việc xác định mã số HS hàng hóa có thể liên hệ ngay với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, tránh thiệt hại cho DN. Trường hợp vẫn không thể xác định được mã HS thì có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủ tục xin xác định trước mã số HS của hàng hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Trường hợp có văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan hữu quan khác sửa đổi, hướng dẫn phân loại áp mã, làm ảnh hưởng tới quá trình khai hải quan về mã số, mức thuế và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của người khai hải quan, người nộp thuế thì thực hiện phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế kể từ ngày văn bản sửa đổi hướng dẫn phân loại có hiệu lực pháp luật theo quy định (quy định tại Điều 6, Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK).

Tuấn Kiệt

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

GỠ VƯỚNG CHO DOANH NGHIỆP VỀ ƯU ĐÃI, ÂN HẠN THUẾ

(HQ Online)- Nhằm hỗ trợ, trao đổi, hướng dẫn giúp cộng đồng DN hiểu sâu hơn về thủ tục hải quan, thuế, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận và hướng dẫn cụ thể một số vướng mắc về ưu đãi, ân hạn thuế mà nhiều DN đang vướng mắc, quan tâm.

CBCC Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ.

Hiệp hội DN Thanh Hóa hỏi: Đối với nguyên liệu phục vụ y tế mà cụ thể là dung dịch chạy thận (NaCl) NK có được ưu đãi thuế không? Nếu được ưu đãi DN phải làm thủ tục gì?

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất”.

Cũng tại khoản 1, 3 Điều 23 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế quy định Danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối chiếu các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp của DN không thuộc trường hợp được miễn thuế NK theo quy định.

Công ty TNHH Fabchem Vina thắc mắc trường hợp nộp thừa thuế NK hết thời gian ân hạn 275 ngày, nếu DN nộp thừa thuế NK nguyên liệu quá 275 ngày thì sau ngày 1/9/2016, DN có phát sinh thuế NK phải nộp của tờ khai nhập kinh doanh, hoặc bất kỳ tờ khai nào phát sinh thuế NK phải nộp, đồng thời mở tờ khai tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan DN đã đăng ký thì có được bù trừ khoản tiền thuế NK nộp thừa không?

Liên quan đến thắc mắc của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC, không quy định việc bù trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của lần nộp kế tiếp theo chỉ được thực hiện tại nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn. Tuy nhiên, việc bù trừ cho số nợ tại đơn vị hải quan khác được thực hiện khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nào khác tại nơi ra quyết định hoàn thuế.

Công ty TNHH Kim loại Việt Phong đang lúng túng và xin được hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với  hàng hóa XK để gia công sau đó NK có được miễn thuế XK và thuế NK tính trên phần giá trị của nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm gia công không? Nguyên liệu DN đã xuất đi gia công và đã được nhập về dưới dạng sản phẩm sau gia công NK thì có được làm hồ sơ và công văn xin không thu thuế cho phần nguyên liệu đã xuất đi đã được nhập về hay không? Hồ sơ, thủ tục như thế nào? Trong trường hợp phải đóng thuế XK khi làm thủ tục hải quan XK nguyên liệu đi gia công nước ngoài thì có được hoàn thuế XK sau khi đã NK sản phẩm sau gia công hay không? DN cũng thắc mắc, vì sao, sau ngày 1/9/2016 không tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động theo loại hình này phát triển mà sản phẩm XK theo loại hình sản xuất XK phải chịu thuế XK nếu mặt hàng có thuế?

Hướng dẫn các vấn đề DN còn lúng túng trong thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công đã được quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoảng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK”. Theo đó, hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì người khai hải quan phải báo và nộp thuế XK theo mức thuế suất XK quy định tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhấn mạnh về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số DN về việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền và sẽ trả lời các DN có vướng mắc, kiến nghị.

Liên quan đến thắc mắc của DN về miễn thuế, theo Tổng cục Hải quan các trường hợp miễn thuế đã được quy định tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK, trong đó miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK. Theo đó, không quy định miễn thuế XK đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu NK.

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn đề nghị có chính sách miễn thuế NK các loại máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ đóng tàu và sửa chữa mà trong nước chưa sản xuất được nhưng chưa được các tổ chức hàng hải quốc tế cấp chứng chỉ phù hợp.

Việc miễn thuế hàng hóa NK phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển XK, Tổng cục Hải quan cho biết đã được quy định tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, Điều 17 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc bổ sung chính sách miễn thuế NK trường hợp các loại máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ đóng tàu và sửa chữa trong nước chưa sản xuất được nhưng được các tổ chức hàng hải quốc tế cấp chứng chỉ phù hợp, Tổng cục Hải quan ghi nhận và để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, đề nghị DN bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan.

Công ty CP Bao bì Tín Thành phản ánh, DN bán bao bì nhựa cho Công ty Phú Khánh (DN được Tổng cục Hải quan ra quyết định là cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly sân bay Cam Ranh) bao bì sẽ sử dụng trong cửa hàng miễn thuế. Hiện nay cả DN và Công ty Phú Khánh đã tham vấn hải quan và chi cục thuế địa phương nhưng chưa thống nhất về thủ tục hải quan và có được miễn thuế hay không? Vậy đề nghị, Tổng cục Hải quan cho biết những văn bản nào quy định, hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế về trường hợp đã nêu trên?

Về vấn đề DN phản ánh, Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm c khoản 3 Điều 1 Quy chế về kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Hàng hóa NK đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được coi là hàng hóa XK và quản lý theo chế độ hàng tạm xuất; được lưu lại tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn không quá 365 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng XK”. Cũng tại khoản 1 và 2 Điều 4 Quy chế về kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “1. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị gia tăng; được miễn thuế nhập khẩu nếu là hàng nhập khẩu. 2. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hoàn lại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Về thủ tục hải quan, đề nghị DN thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, do DN trình bày chưa rõ, chưa cụ thể số bao bì trên DN bán cho công ty kinh doanh hàng miễn thuế để bán cho khách mua hàng miễn thuế hay sử dụng vào mục đích khác, do vậy Tổng cục Hải quan cung cấp quy định pháp luật trên để DN tham khảo, nghiên cứu.

Đảo Lê

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn