XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản xử lý vướng mắc liên quan đến việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa NK thuộc các loại hình gửi kho ngoại quan và kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Công chức Chi cục Hải quan Chi Ma (Lạng Sơn) kiểm tra hàng hóa kinh doanh theo loại hình TNTX. Ảnh: H.Nụ.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn 4451/BTC-TCHQ gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát NK mặt hàng thịt và các sản phẩm từ thịt theo Quyết định số 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng NK thịt và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.

Tại công văn, Bộ Tài chính yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố từ ngày 10/4/2017, khi làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm NK yêu cầu người khai hải quan nộp bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nước XK cấp. Trường hợp mua bán qua bên thứ ba thì phải thể hiện rõ tên nhà sản xuất trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Tuy nhiên, thực hiện hướng dẫn trên, hải quan địa phương gặp vướng mắc trong việc làm thủ tục đối với hàng hóa NK thuộc các loại hình gửi kho ngoại quan và kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Tháo gỡ vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan cho biết, việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nêu trên không áp dụng đối với hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước thứ ba và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. 

Trường hợp lô hàng thay đổi mục đích, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc NK vào Việt Nam thì phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trường hợp không có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì DN phải tái xuất hoặc chịu trách nhiệm tiêu hủy.

Riêng đối với thịt và các sản phẩm từ thịt thuộc Danh mục thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện thì việc xử lý thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

N.Linh
Comments for this post are closed.