VIỆT NAM ĐÃ XUẤT SIÊU 2,76 TỶ USD

(HQ Online)- Trong tháng 11, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức 2,76 tỷ USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch XK. 

Điện thoại, linh kiện điện thoại là một trong những mặt hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch XK. Ảnh: Internet

Theo Bộ Công Thương: Hoạt động thương mại đang là một trong những điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam khi tăng trưởng XK đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, cùng với đó NK được kiểm soát và cán cân thương mại đạt mức thặng dư khá lớn.

Cụ thể, về XK, trong tháng 11, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức 2,76 tỷ USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch XK. 

11 tháng qua, máy tính, linh kiện điện tử và điện thoại, linh kiện điện thoại là hai mặt hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch XK (tăng khoảng 16 tỷ USD so với 11 tháng năm 2016). 

Bộ Công Thương nhìn nhận, với mức tăng trưởng lên tới 21,1%, tốc độ tăng trưởng XK hàng hóa của nước ta sau 11 tháng năm đã cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6 – 7% trong năm 2017. 

Trong bối cảnh XK đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam trong năm 2017 có thể sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây với con số trên 210 tỷ USD (tăng khoảng 20% so với năm 2016).

Thanh Nguyễn
Comments for this post are closed.