THỰC HIỆN LẤY MẪU PHÂN TÍCH KHI CÓ NGHI NGỜ VỀ KHAI BÁO

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan thực hiện lấy mẫu phân tích đối mới mặt hàng thuộc Danh mục không lấy mẫu phân tích nhưng có nghi ngờ khai báo không chính xác hoặc có khả năng gian lận và tự phân loại trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan.

CBCC Cục Kiểm định thực hiện phân tích mẫu hàng hóa. Ảnh: Mạnh Hùng.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc xác định mã số hàng hóa của mặt hàng nhôm thỏi xuất khẩu.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “trường hợp cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác định chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa”.

Bên cạnh đó, tại điểm 4 công văn 11314/TCHQ-TXNK ngày 1-12-2016 Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn cụ thể: trường hợp hàng hóa khai báo thuộc Danh mục mặt hàng không phải lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại nhưng nghi ngờ việc khai báo không chính xác hoặc có khả năng gian lận thì các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa không thuộc Danh mục mặt hàng không phải lấy mẫu phân tích.

Theo đó, đối với vướng mắc trong việc xác định mã số hàng hóa của mặt hàng nhôm thỏi xuất khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM thực hiện lấy mẫu phân tích đối mới mặt hàng và tự phân loại trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan.

Thu Trang
Comments for this post are closed.