MÁY MÓC THUÊ MƯỢN THEO LOẠI HÌNH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT KHÂU NK

(HQ Online)- Trường hợp máy móc, thiết bị thuê mượn NK theo loại hình tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK. Tuy nhiên, với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa.

Công chức hải quan kiểm tra máy móc NK. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Hải Phòng về việc tính thuế GTGT phí thuê, mượn đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất, gia công hàng hóa XK theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK”.

Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị thuê mượn NK theo loại hình tạm nhập, tái xuất nếu đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK. Đối với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa.

Hải Nam