BẮT ĐẦU NHẬP KHẨU TRỨNG VÀ MUỐI TỪ 17/4

(HQ Online)- Trong năm 2017, Việt Nam sẽ nhập khẩu 50.051 tá trứng và 102.000 tấn muối theo hạn ngạch thuế quan. Thời gian nhập từ ngày 17/4 đến hết ngày 31/12.

Hạn ngạch thuế quan trứng nhập khẩu trong năm 2017 là 50.051 tá. Ảnh internet.

Bộ Công Thương vừa có quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 được quy định như sau: 50.051 tá trứng (gồm trứng gà, trứng vịt, ngan và loại khác) và 102.000 tấn muối.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Đối với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ NN&PTNT để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Phan Thu