SẼ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THEO CHUỖI

(HQ Online)- Làm thế nào để ứng dụng công nghệ thông tin tối đa thông suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, tránh việc DN phải lặp đi lặp lại việc khai báo nhiều lần cùng một nội dung cho nhiều cơ quan? 

Việc cấp số định danh sẽ tạo thuận lợi trong việc kiểm soát hàng ra, vào kho bãi cảng. Ảnh N.Linh

Đây chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh liên quan đến nội dung cấp số định danh trong khai báo hải quan, đang được Tổng cục Hải quan đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Để xây dựng cách thức triển khai, ngày 12/6, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp khảo sát và trao đổi với đại diện một số DN kinh doanh cảng, hãng tàu tại Hải Phòng về việc cấp số định danh hàng hóa XK, NK.

Tại cuộc họp đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã cho biết, với mục tiêu quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình NK, XK hàng hóa, việc cấp số định danh cho hàng hóa XNK sẽ dựa trên một số nguyên tắc: Thông tin để cấp số định danh, sử dụng số định danh và thời điểm cấp số định danh.

Thông tin để cấp số định danh đối với hàng hóa NK, hệ thống tự động cấp theo các thông tin có trên bản khai hàng hóa, số định danh được cấp cho từng house bill (số vận đơn). Số định danh cấp ra đảm bảo duy nhất, không trùng lặp trên toàn hệ thống.

Đối với hàng hóa NK, hệ thống cấp số định danh dựa trên thông tin do DN XNK cung cấp (số booking, mã số thuế). Số định danh cấp ra đảm bảo duy nhất, không trùng lắp trên toàn hệ thống.

Số định danh được DN kinh doanh cảng, kho, bãi sử dụng khi đưa hàng hóa vào/ra cảng, kho bãi và gửi thông tin trao đổi với hệ thống của cơ quan Hải quan. Số định danh được khai báo trên tờ khai hải quan, sử dụng liên kết các khâu, các thủ tục.

Thời điểm cấp số định danh, đối với hàng hóa NK là thời điểm cơ quan Hải quan tiếp nhận/phê duyệt bản khai hàng hóa (kèm theo các thông tin house bill đã được khai báo). Trường hợp thông tin bản khai hàng hóa chưa đầy đủ thì hãng tàu, người phát hành vận đơn phải khai báo bổ sung để hệ thống cấp số định danh.

Đối với hàng hóa XK: Trước khi hàng hóa đưa vào khu vực chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan, DN XNK đăng ký để được cấp số định danh.

Tại cuộc họp, các ý kiến của hải quan và DN cũng thảo luận về các phương án cấu trúc số định danh do cơ quan Hải quan đưa ra. Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết, các ý kiến sẽ được tổng hợp, thống nhất để đưa ra phương án tối ưu, đảm bảo mục tiêu tạo thuận lợi cho DN XNK, DN kinh doanh kho bãi cảng nhưng cũng phù hợp với yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.

Theo quy định hiện hành chưa có quy định nào để đưa ra một tiêu chí bắt buộc trên tờ khai hải quan để có thể nhận biết chính xác một lô hàng XK, NK từ khi có dự kiến XK, NK đến khi thực tế XK, NK dẫn đến cùng một lô hàng XK, NK được khai báo ở nhiều khâu trong quy trình thủ tục (manifest, trong thông quan, qua khu vực giám sát…) nhưng không có sự kết nối dẫn đến nếu khâu trước có sai sót thì khâu sau cũng không nhận biết để không có phép thực hiện tiếp thủ tục. 

Điều này dẫn đến việc quản lý hải quan bị hạn chế (khó có thể triển khai Điều 41 Luật Hải quan, không kiểm tra, ngăn chặn được tờ khai trùng, tờ khai ảo…) cũng như giảm tính chính xác, minh bạch khi thực hiện thủ tục hải quan cho DN.

Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38 đã đưa ra quy định về số định danh cho hàng hóa XK, NK.

N.Linh

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/