Nhập khẩu – vận chuyển – đưa vào vị trí nhà máy mới Bình Dương

Máy móc được thuê vận chuyển là thiết bị cơ khí chính xác, cồng kềnh và khối lượng lớn, giá trị cao. Do đó, mọi thao tác phải được lên kế hoạch cẩn thận, phương tiện và nhân lực đầy đủ, nắm vững phương án trước khi thực hiện.

Tháo gỡ vật liệu chèn lót khỏi container

Rút hàng bằng xe nâng 

Chuẩn bị xe cẩu mở kiện và hạ máy

Đảm bảo máy được tháo rời khỏi đế trước khi nhấc 

Di chuyển máy vào vị trí, kết hợp xe nâng và con lăn

Kiểm tra lần cuối trước khi hạ máy vào vị trí cuối cùng

Thiết bị được đưa vào vị trí chính xác cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng. Chúc Công ty luôn thành công và tiếp tục ủng hộ dịch vụ Vietrans Saigon Logistics.