KHAI BÁO HẢI QUAN ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THANH TOÁN NHIỀU LẦN

(HQ Online)- Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc về việc nhập một lô hàng từ Italy, thanh toán lô hàng chia làm hai lần, việc báo hải quan sẽ thực hiện như thế nào?

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Công ty có nhập một lô hàng từ Italy, giá trị thanh toán lô hàng: 14000 Eur, thanh toán được chia làm 2 lần: lần 1 là 7000 Eur (gồm: 3000 Eur bằng TTR và 4000 Eur là khoản bù trừ công nợ), lần 2 là 7000 Eur thanh toán sau 6 tháng kể từ ngày nhận được hàng. Tại thời điểm nhập hàng, Invoice bên Italy xuất cho chúng tôi thể hiện số tiền: 7000 Eur.

Vậy khi khai báo hải quan, chúng tôi để tổng giá trị hóa đơn là 7000 Eur và điều chỉnh cộng mã Q (AD): 3000 và điều chỉnh cộng mã M(AD): 4000 có hợp lý không? 

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Cục Thuế XNK cho biết, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 15/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quán theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng NK là giá thực tế phải tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Việc khai báo trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào quy định nêu trên, tổng trị giá tính thuế là 14000 euro, được khai báo như nội dung tại câu hỏi.

Tổ tư vấn pháp luật