PHÍ DEMURAGE – DETENTION – STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

Hiện nay, việc vận tải bằng container đóng vai trò rất là quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Song song với lợi ích đó, Việc phát sinh các khoản phí mà Các hãng tàu và các cảng phụ thu thêm từ khách hàng cũng rất nhiều, ví dụ như:
CIC (EIC, CIS,…) – phí mất cân bằng container;
phí vệ sinh container;
phí hàng nặng;
Phí DEM – Phí phạt lưu container hàng quá lâu ngoài cảng (bãi);
phí DET – phí phạt chiếm dụng vỏ container của hãng tàu quá lâu;
Phí STORAGE – phí phạt lưu container tại bãi của cảng…

Vậy, Trong bài viết này Trung tâm Đào tạo Nguồn Nhân Lực Logistics Thành Đạt sẽ trình bày 03 loại PHÍ DEMURAGE – DETENTION – STORAGE là gì và cách tính ra sao để các bạn cùng tìm hiểu nhé.

1. DEM, DET, STORAGE là gì

A. Phí DEM: DEMURAGE – Phí phạt lưu conainer hàng hóa tại cảng (Hãng tàu sẽ thu của chủ hàng), Phí này Hãng tàu sẽ thu khi khách hàng lưu container hàng của mình tại cảng quá thời gian FREE mà hãng tàu cho khách hàng hưởng ưu đãi.

PHÍ DEMURAGE - DETENTION - STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

B. Phí DET: DETENTION – Phí phạt chiếm dụng vỏ container của hãng tàu quá lâu (Hãng tàu sẽ thu từ chủ hàng), Phí này hãng tàu sẽ thu nếu chủ hàng lấy vỏ container ra khỏi bãi của hãng tàu quá thời gian FREE mà hãng tàu cho khách hàng hưởng ưu đãi.

PHÍ DEMURAGE - DETENTION - STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

C. Phí STORAGE – Phí này là phí lưu container tại bãi của cảng, Cảng sẽ thu phí này (có thể thu trực tiếp từ chủ hàng hoặc thu thông qua hãng tàu), Phí này cảng cũng thu nếu như việc lưu container tại bãi của cảng quá lâu.

PHÍ DEMURAGE - DETENTION - STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

PHÍ DEMURAGE - DETENTION - STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

2. DEM, DET, STORAGE ĐỐI VÓI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU (CONTAINER)

Chúng ta đi xét ví dụ sau:

Một khách hàng BOOKING 50 container 20ft-DC đi Châu Âu nhận vỏ container tại Bãi ở ICD Transimex và hạ container có hàng tại Cảng Cát Lái. Trên BOOKING CONFIRMATION có ghi: Lấy vỏ container trước ngày 25/10 và hạ bãi trước ngày 31/10. Chủ hàng theo BOOKING nhận vỏ container ngày 12/10 để về đóng hàng hóa và giao container có hàng hạ bãi và vào sổ tàu ngày 23/10. Hãng tàu ghi chú là: FREE DEM là 5 ngày; FREE DET là 3 ngày; cảng cho FREE STORAGE là 7 ngày.

Vậy, Khách hàng sẽ chịu những khoản phí phạt sau đây:

A. Phí DET, do khách hàng nhận vỏ container từ ngày 12/10, và được FREE 3 ngày. Do đó, khách hàng phải gửi lại container có hàng trước ngày 15/10; nếu hạ bãi từ ngày 15/10 thì khách hàng sẽ bị phạt phí DET. Theo ví dụ, khách hàng hạ ngày 23/10, tức là bị trễ 08 ngày và chịu phí DET 8 ngày của hãng tàu. (sau đó nhân với mức phí của hãng tàu – LƯU Ý phạt LŨY TIẾN)

PHÍ DETENTION mà khách hàng phải nộp là: 4D*12.0 + 4D*22.0 = 136.0 USD/cont

B. Phí DEM, hãng tàu co FREE 5 ngày, do đó, nếu khách hàng hạ bãi sau ngày 26/10 là không bị phạt phí DEM. Nhưng Khách hàng hạ container hàng hóa tại bãi ngày 23/10 (theo ví dụ đề ra) do đó bị phạt DEM là 4 ngày. Hãng tàu sẽ phạt khách hàng phí DEM là 4 ngày nhân với biểu phí của hãng tàu (LƯU Ý phí LŨY TIẾN).

PHÍ DEMURAGE mà khách hàng phải nộp là: 4D*12.0 = 48.0 USD/cont

C. Phí STORAGE, theo đề bài thì nếu khách hàng hạ bãi sau ngày 24/10 thì cảng sẽ không thu phí STORAGE (vì cảng cho FREE STORAGE 7 ngày). Nhưng theo đề bài thì khách hàng hạ bãi container hàng hóa ngày 23/10, tức là hạ sớm 2 ngày. Do đó, Cảng sẽ thu phí STORAGE của khách hàng là 2 ngày nhân với mức phí mà cảng áp dụng (LƯU Ý phí LŨY TIẾN)

PHÍ STORAGE mà khách hàng phải nộp là: 2 ngày * 34,000 = 68,000.0 VNĐ/cont

3. DEM, DET, STORAGE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU (CONTAINER)

Chúng ta đi xét ví dụ sau:

Một khách hàng Nhập khẩu 25 container 20ft-DC từ Mỹ về Việt Nam, các container hạ tại Bãi Cát Lái. Trên ARRIVAL NOTE có ghi: Container nhập bãi là ngày 15/10, Hãng tàu thông báo cho FREE DEM 05 ngày, FREE DET 03 ngày; và giả sử cảng cho FREE STORAGE 07 ngày chẳng hạn.

Trên thực tế, ví dụ khách hàng vì lý do nào đó (kho hàng không đủ rộng, chờ bán hàng cho khách hàng trong nước, hoặc chưa hoàn thành các thủ tục,… nên lấy hàng trễ. Giả sử khách hàng lấy hàng ra khỏi cảng là ngày 2/11 và trả vỏ container ngày 10/11.

Vậy, các phí DEM, DET, STORAGE được tính như sau:

A. Phí DEM, hãng tàu cho FREE 5 ngày, do đó, nếu khách hàng lấy container ra khỏi bãi trước ngày 20/10 là không bị phạt phí DEM. Nhưng Khách hàng lấy container hàng hóa ra khỏi bãi bãi của cảng ngày 2/11 (theo ví dụ đề ra) do đó bị phạt DEM là 14 ngày. Hãng tàu sẽ phạt khách hàng phí DEM là 14 ngày nhân với biểu phí của hãng tàu (LƯU Ý phí LŨY TIẾN).

PHÍ DEMURAGE mà khách hàng phải nộp là: 4D*12.0 + 4D*22.0 + 7D*44.0 = 444.0 USD/cont

B. Phí STORAGE, theo đề bài thì nếu khách hàng lấy hàng khỏi của cảng bãi trước ngày 22/10 thì cảng sẽ không thu phí STORAGE (vì cảng cho FREE STORAGE 7 ngày). Nhưng theo đề bài thì khách hàng lấy container ra khỏi bãi hàng hóa ngày 2/11, tức là lấy trễ 11 ngày. Do đó, Cảng sẽ thu phí STORAGE của khách hàng là 11 ngày nhân với mức phí mà cảng áp dụng (LƯU Ý phí LŨY TIẾN)

PHÍ STORAGE mà khách hàng phải nộp là: 11 ngày * 34,000 = 374,000 VNĐ/cont

C. Phí DET, do khách hàng lấy container ra khỏi bãi từ ngày 2/11, và được FREE 3 ngày. Do đó, khách hàng phải gửi trả lại vỏ container trước ngày 5/11; nếu trả vỏ container từ ngày 5/11 thì khách hàng sẽ bị phạt phí DET. Theo ví dụ, khách hàng trả vỏ container ngày 10/11, tức là bị trễ 05 ngày và chịu phí DET 5 ngày của hãng tàu. (sau đó nhân với mức phí của hãng tàu – LƯU Ý phạt LŨY TIẾN)

PHÍ DETENTION mà khách hàng phải nộp là: 4D*12.0 + 1D*22.0 = 70.0 USD/cont

THS. MAI VĂN THÀNH – https://tdgroup.edu.vn/