HÀNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH Ở HẢI PHÒNG CÓ CHIỀU HƯỚNG GIẢM

(HQ Online)- Tỉ lệ tờ khai hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trên tổng số tờ khai xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng đang có chiều hướng giảm.

Ô tô nhập khẩu là hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (thủ tục đăng kiểm). Trong ảnh, ô tô tải nhập khẩu về cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2015, toàn Cục giải quyết thủ tục cho gần 1,1 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó tờ khai thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chiếm tỉ lệ 17,2%, tương đương 183.362 bộ tờ khai.

Bước sang năm 2016, dù tổng lượng tờ khai toàn Cục tăng lên gần 1,3 triệu bộ, nhưng tổng số tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành chỉ còn 166.160 bộ, tượng đương tỉ lệ 12,82%.

Trong quý I/2017, tỉ lệ tờ khai thuộc diện kiêm tra chuyên ngành tiếp tục giảm xuống 9,27% với 31.198 tờ khai trong tổng số tờ khai toàn Cục là 336.375 bộ.

Đáng chú ý, không chỉ số lượng tờ khai giảm mà thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan quản lý chuyên ngành cũng đang được kéo giảm. Cụ thể, năm 2015, thời gian thông quan trung bình đối với tờ khai phải kiểm tra chất lượng (từ khi đăng ký đến khi nhận được kết quả) là 14,39 ngày; đối với tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm là 16,46 ngày. Nhưng đến năm 2016, thời gian trung bình giảm xuống còn khoảng 12 ngày.

Mặc dù trên bình diện chung hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành có chiều hướng giảm, nhưng hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành ở một số chi cục thuộc Cục Hải quan Hải Phòng lại có chiều hướng gia tăng.

Đơn cử như tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, năm 2016, lượng tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành chiếm hơn 41% tổng số tờ khai nhưng sang quý I/2017 tỉ lệ này tăng lên 51%…

Thái Bình

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

Comments for this post are closed.