Xử lý sao đối với phần phế liệu quá 3% của hợp đồng gia công?

(HQ Online)- Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan đề nghị được hướng dẫn về thủ tục hải quan liên quan xử lý đối với phần phế liệu quá 3% tổng lượng từng nguyên liệu của hợp đồng gia công và xuất bán vào thị trường nội địa. Vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hướng dẫn cụ thể.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Việt Xanh. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc hỏi: DN có thực hiện hợp đồng gia công thì phần phế liệu quá 3% tổng lượng từng nguyên liệu sẽ được xử lý như thế nào? Cụ thể: Định mức đã bao gồm cả hao hụt của sản phẩm là: 1.9-2.5, tức là cứ 1.9-2.5 kg nguyên liệu sẽ gia công được 1kg thành phẩm. Phế liệu sẽ là 0.9-1.5kg (quá 3% tổng lượng từng nguyên liệu).

DN cho rằng, nếu theo Điều 10 Khoản 4 của Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực NK theo hợp đồng gia công được miễn thuế NK khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan.

DN hỏi, với trường hợp này sẽ phải xử lý như thế nào? Hiện tại DN có thu gom toàn bộ những phế phẩm trên và xuất bán, cho dân quanh khu vực để nuôi gà, vịt…. và đã tiến hành kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương. Vì do đặc thù của ngành không thể lưu trữ toàn bộ phế phẩm thủy sản được (ô nhiễm). Vậy thủ tục với cơ quan Hải quan, DN sẽ phải kê khai và tiến hành thủ tục gì tiếp theo?

Trả lời DN về vấn đề này của bạn đọc, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại Điểm b mục 8 Công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8-12-2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng không vượt quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã NK của hợp đồng gia công này tính theo từng chủng loại nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công thì khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cũng theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, căn cứ theo Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định các trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công XK thì trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực NK cho hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa không quy định được miễn thuế NK.

Theo hướng dẫn tại Điểm 6 mục III Công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 8-12-2016 của Tổng cục Hải quan thì: “việc kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa NK để gia công thực hiện trên tờ khai hải quan mới theo quy định về thay đổi mục đích sử dụng tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và mã loại hình là A42”,

Với các quy định này, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị DN thực hiện khai hải quan theo quy định tại Khoản 5, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính khi thay đổi mục đích sử dụng và chuyển tiêu thụ nội địa.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

Comments for this post are closed.