TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NK

(HQ Online)- Trước đề nghị của Công ty TNHH DV Hàng hóa Trí Việt về hướng dẫn quy định về thuế GTGT đối với mặt hàng trang thiết bị y tế, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể về nội dung này. 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với một số mặt hàng không có văn bản xác nhận của Bộ Y tế, nhưng có mã số HS tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì trong một số trường hợp sẽ có cách tính thuế GTGT khác nhau.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư 83/2014/TT-BTC thì: Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4, Thông tư  83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, tại khoản 5, Điều 4, Thông tư 83/2014/TT-BTC quy định thì: Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: Các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có một số công văn hướng dẫn về thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu để thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính. 

Cụ thể: Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính; Công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015 của Bộ Tài chính; Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 2446/TCHQ-TXNK ngày 12/4/2017 của Tổng cục Hải quan. Trong đó, điểm 1 công văn số 743/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính đã hướng dẫn rõ vấn đề này.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH DV Hàng hóa Trí Việt nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Thu Trang