MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI

(HQ Online)- Để tránh phiền hà cho người khai hải quan khi bị kiểm tra sau thông quan liên tục đối với các lô hàng tương tự nhau, Tổng cục Hải quan đang đề xuất bổ sung một số quy định vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Liên quan đến nhóm vấn đề kiểm tra sau thông quan trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đang đề xuất một số điểm mới. 

Theo đó, dự kiến sửa đổi khoản 1, 2 Điều 142 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC theo hướng chi tiết các trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan và quy định cụ thể “Chi cục trưởng chi cục hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, thuộc các trường hợp có dấu hiệu vi phạm do bộ phận trong thông quan chuyển sang”.

Để tránh phiền hà cho người khai hải quan khi bị kiểm tra sau thông quan liên tục đối với các lô hàng tương tự nhau, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định vào Thông tư các nội dung như sau:

Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại chi cục hải quan, cơ quan Hải quan chấp nhận khai báo của người khai hải quan thì không ban hành quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan của các lô hàng tương tự (của cùng người khai hải quan) nếu các hồ sơ tương tự không có dấu hiệu nghi vấn khác hoặc tình tiết mới phát sinh.

Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan, cơ quan Hải quan phát hiện vi phạm, có xử lý về thuế thì thông báo cho người khai hải quan thực hiện khai bổ sung đối với hồ sơ hải quan của các lô hàng tương tự trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra. Quá thời hạn trên mà người khai hải quan không khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý về thuế theo quy định.

Hiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các hiệp hội DN Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. 

Được biết, trong các ngày 10 và 15/3, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các DN, hiệp hội DN XNK lần lượt tại phía Bắc và phía Nam đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC; đồng thời tại hội thảo Tổng cục Hải quan cũng lấy ý kiến về dự thảo Thông tư về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK (thông tư mới hướng dẫn Luật Hải quan).

N.Linh

Hải quan TP.HCM: Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu

(HQ Online)- Từ hiệu quả chống thất thu ngân sách qua công tác kiểm tra sau thông quan ngay tại cửa khẩu, năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM thực hiện phân cấp mạnh cho các chi cục để thực hiện nghiệp vụ này ngay tại cửa khẩu. 

Cơ quan Hải quan sẽ phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra giá xe ô tô NK. Ảnh: T.H

Ngoài việc thực hiện chặt chẽ xác định trị giá tính thuế và ấn định thuế các nhóm mặt hàng trọng điểm, các chi cục hải quan chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đúng thời gian, đúng quy định các nhóm hàng khác có nghi vấn, thu đúng thu đủ vào NSNN. 

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện quyết định kiểm tra sau thông quan của cơ quan Hải quan, các chi cục hải quan chỉ đạo ban hành quyết định ấn định thuế căn cứ trên các cơ sở nghi vấn ban đầu và từ lô hàng sau trở đi, các trường hợp nghi vấn không cho doanh nghiệp được lựa chọn thông quan theo giá khai báo mà phải tổ chức tham vấn ngay theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 10773/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2016. Gửi danh sách doanh nghiệp không chấp hành quyết định kiểm tra sau thông quan về Cục Hải quan TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền. 

Để công tác chống thất thu từ nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đạt hiệu quả cao nhất, Cục Hải quan TP.HCM vừa chỉ đạo các chi cục từ nay trở đi đối với quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan đối với hồ sơ nghi vấn giá tính thuế, các chi cục hải quan phải kiểm tra, ban hành thông báo kết quả kiểm tra và ấn định thuế (nếu có) 100% tờ khai nghi vấn, không chuyển hồ sơ nghi vấn cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan khi chưa xử lý tại khâu kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan. 

Nếu doanh nghiệp không chấp hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan, các chi cục hải quan thực tổ chức tham vấn ngay, bác bỏ giá khai báo. Nếu doanh nghiệp không đồng ý, ban hành quyết định ấn định thuế và yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế ngay trong khâu trong thông quan cho các lô hàng tiếp theo của doanh nghiệp.

Đối với công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, căn cứ kế hoạch trong năm 2017 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt, Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức thu thập thông tin để ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP.HCM tập trung kiểm tra các lĩnh vực hoàn thuế GTGT, quyết toán hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, tình hình sử dụng máy móc thiết bị phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu của một số doanh nghiệp; kiểm tra chặt chẽ giá tính thuế ôtô nhập khẩu, tránh tình trạng đao giá, trốn thuế… 

Trong năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện kiểm tra sau thông quan, kiểm tra giá, xác định thuế hàng phí mậu dịch tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 1.700 tỷ đồng.
Trong đó, các đơn vị thực hiện xác định giá hàng phi mậu dịch, ấn định thuế trên 102 tỷ đồng; thực hiện tham vấn giá, ấn định thuế tăng trên 34 tỷ đồng.
Chi cục  Kiểm tra sau thông quan thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan, tăng 17 vụ; Kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp 274 vụ, tăng gần 60 vụ so với năm 2015. Tổng số thuế ấn định phải thu trên 939 tỷ đồng, tăng trên 400 % so với cùng kỳ, đạt gấp hơn 3 lần chỉ tiêu được giao.
Số thuế tăng còn lại do Phòng thuế XNK và các chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện. Trong đó, Phòng Thuế XNK tăng thu 95,3 tỷ đồng; các chi cục thực hiện 337 tỷ đồng.

 

Lê Thu