DỰ KIẾN BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM PHÂN LUỒNG TỜ KHAI HẢI QUAN

(HQ Online)- Đây là một trong các điểm mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến cộng đồng DN.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tế triển khai thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, cần thiết phải sửa đổi một số quy định để đảm bảo tính minh bạch như: Hồ sơ hải quan, hồ sơ người khai hải quan phải lưu giữ để phục vụ viê%3ḅc kiểm tra hải quan, viê%3ḅc khai sửa đổi bổ sung…; đồng thời cũng bổ sung mô%3ḅt số quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, như: thời điểm phân luồng tờ khai hải quan, thông báo hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, SXXK…

Cụ thể, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau: 

“Thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan:

Đối với hàng hóa XK: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan.

b) Đối với hàng hóa NK: 

b.1) Đối với hàng hóa NK lưu giữ tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi hàng hóa được tập kết tại khu vực kho bãi cảng theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi; 

Trường hợp hàng hóa NK không tâ%3ḅp kết tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không thì cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa đến cửa khẩu theo thông báo của đại diện hãng vận chuyển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

b.2) Đối với hàng hóa NK qua các cửa khẩu khác: Cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng trên hệ thống ngay sau khi hải quan cửa khẩu nhập xác nhận hàng hóa đã đến cửa khẩu nhập trên hệ thống.

N.Linh