KÉO GIẢM THỜI GIAN THÔNG QUAN HÀNG XUẤT KHẨU 70 GIỜ

(HQ Online)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được Tổng cục Hải quan đặt ra để thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP  của Chính phủ.
Ngành Hải quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK. Trong ảnh, hàng hóa XNK tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.
Theo thông tin được Tổng cục Hải quan phát đi vào hôm nay 17/5, trên cơ sở mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 19, Tổng cục Hải quan đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực Hải quan.

Các chỉ tiêu đáng chú ý được Tổng cục Hải quan đặt ra là: Phấn đấu hết năm 2017, rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; đến hết năm 2020, thời gian tlần lượt xuống dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời, hết năm 2017, cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82 (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới).

“Trong năm 2017, 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4”- thông tin từ Tổng cục Hải quan chỉ rõ.

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, ngành Hải quan đã tổ chức rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, 29 giải pháp gắn với 39 sản phẩm đầu ra cụ thể trong Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-TCHQ (ngày 8/3/2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP).

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu như: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực Hải quan; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN…

Thái Bình

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/