BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

(HQ Online)- Bộ Công Thương vừa bãi bỏ, cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, XK khoáng sản, XK gạo, XK than… sau hàng loạt thủ tục đã cắt giảm trước đó. 

Kinh doanh xăng dầu là một trong những lĩnh vực được cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thanh
Ngày 8/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và XNK thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 /10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Thông tư cũng nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 5/7/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về XK khoáng sản; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về XK than. 

Bên cạnh việc sửa đổi nêu trên, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ Chương IV của Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh XK gạo.

Bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục NK xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống và Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 9/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục NK xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo Bộ Công Thương, các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày Thông tư số 28/2017/TT-BCT có hiệu lực thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Thanh Nguyễn