6 THÁNG: CÓ 5,2 TRIỆU TỜ KHAI KHẢI QUAN LÀM THỦ TỤC

(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước tính trong 6 tháng/2017, tổng số lượng tờ khai XNK đạt 5,2 triệu tờ, tăng 17,1%, trong đó lượng tờ khai XK ước đạt 2,5 triệu tờ, tăng 16% và số lượng tờ khai NK ước tính 2,7 triệu tờ, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2016. 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 198,25 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2016; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% và tổng trị giá NK ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng/2017 dự kiến nhập siêu 2,7 tỷ USD. 

Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kim ngạch hàng hóa XK, NK tăng cao so với cùng kỳ 2016: Bắc Ninh (tăng 26,5%); Tp. Hồ Chí Minh (tăng 19%); Hải Phòng (tăng 14,7%); Bình Dương (tăng 21,5%); Đồng Nai (tăng 13,6%)…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ước tính cả nước có 540 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng trên 4% so với cùng kỳ 2016, trong đó số lượt phương tiện xuất cảnh đạt 271 nghìn lượt, tăng 7,8% và nhập cảnh là 269 nghìn lượt, tăng nhẹ trên 1%.

Hải Nam

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/