3 CÔNG TY CỦA SAMSUNG DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ TỔNG KIM NGẠCH XNK

(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2017, 3 DN có tổng kim ngạch XNK dẫn đầu cả nước đều thuộc về các công ty của Samsung.

Ảnh minh họa.

Đó là: Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên với tổng kim ngạch XNK cao nhất cả nước, đạt 14,94 tỷ USD, tăng 69,7% so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam có tổng kim ngạch XNK đạt 9,8 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2016; Công ty TNHH Samsung Display có tổng kim ngạch XNK đạt 6,62 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Được biết, số lượng DN tham gia hoạt động XNK trong 5 tháng đầu năm 2017 là 57,6 nghìn DN, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 7.167 DN tham gia hoạt động XNK.

5 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 162,48 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tổng trị giá XK đạt 82,54 tỷ USD, tăng 24,8% và tổng trị giá NK đạt 79,9 tỷ USD, tăng 18,4%. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017 Việt Nam nhập siêu gần 2,6 tỷ USD, với tỷ lệ nhập siêu là 3,2%.

Số lượng tờ khai XNK trong tháng 5/2017, tổng số tờ khai XNK đạt gần 981 nghìn tờ, tăng 12% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2017, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 4,39 triệu tờ, trong đó tờ khai XK đạt 2,11 triệu tờ và tờ khai NK là 2,28 triệu tờ.

Thu Trang

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/