HOÀN THIỆN DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

(HQ Online)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Hoàn thiện danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Ảnh: Ngọc Linh

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, bỏ hàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm cả thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 20% trở lên ra khỏi Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; không quy định tại Danh mục các dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ.

Bộ Tài chính hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định và Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3/2017 theo quy định.

Hương Dịu
Comments for this post are closed.