DOANH NGHIỆP FDI CHIẾM 65,1% KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Tính đến hết ngày 15/4/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70,05 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu , nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2017 (từ 1/4 đến 15/4/2017) đạt gần 16,37 tỷ USD giảm 13,9% (tương ứng giảm gần 2,65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 3/2017.

Như vậy, tính đế​n hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107,58 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng gần 16,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

 
Doanh nghiệp FDI chiếm 65,1% kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2,56 tỷ USD, bằng 4,9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Cũng theo thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 4/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( FDI ) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1,62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017.

Tính đến hết ngày 15/4/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70,05 tỷ USD, tăng 18,5%, tương ứng tăng gần 10,95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 4/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/4/2017 hơn 3,92 tỷ USD.

Theo Hòa Lộc

Doanh nghiệp Việt Nam

Nguồn: http://cafef.vn/

Comments for this post are closed.