Các tờ khai XK sau thời điểm 1/9/2016 không được miễn thuế XK

(HQ Online)- Đó là khẳng định của Tổng cục Hải quan trả lời một số DN về chính sách thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: T.Trang.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của một số DN về chính sách thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK. 

Phân tích về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, để xử lý vướng mắc về thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai đăng ký từ ngày 1/9/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm); hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1/9/2016, chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Căn cứ hướng dẫn trên của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho biết, các tờ khai XK sau thời điểm 1/9/2016 không đủ điều kiện để miễn thuế XK.

Được biết, liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2617/TXNK-CST ngày 28/11/2016 để trả lời Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB.

Thu Trang
Comments for this post are closed.