TÍNH PHỤ PHÍ CIC TÍNH VÀO TRỊ GIÁ HÀNG NK

(HQ Online)- Trước thắc mắc của một số DN về việc tính phụ phí CIC (phí mất cân bằng vỏ container) tính vào trị giá hàng NK, Tổng cục Hải quan đã trả lời về vấn đề này.

DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân. Ảnh: T.Trang.

Về việc điều chỉnh cộng phí CIC, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2Q15/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng phải cộng vào trị giá hàng NK nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hóa NK; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Và quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng NK.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp phí CIC có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Riêng về việc thu thuế GTGT phụ phí phí CIC của hãng tàu, Tổng cục Hải quan cho biết, vấn đề này thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế nội địa. Do đó, các DN liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

Thu Trang

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/