QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA Ở KHU VỰC HẢI QUAN RIÊNG

(HQ Online)- Chiều nay (12/6) với tỉ lệ 88,19% đại biểu tán thành, Quốc hội thông quan Luật Quản lý ngoại thương. Đồng thời, Quốc hội cũng thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong chương trình nghị sự từ ngày 16/6 đến ngày bế mạc.
Ông Vũ Hồng Thanh: Khái niệm về kho ngoại quan, việc thành lập, hoạt động và quản lý kho ngoại quan đã được quy định thống nhất tại Luật Hải quan.

Khu hải quan riêng

Một nội dung đáng chú ý trong Luật là quy định về quản lý hàng hóa trong khu vực hải quan riêng (Mục 8, Chương II).

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý liên quan đến quy định về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Có ý kiến đề nghị rà soát khoản 1 và khoản 2 Điều 57 quy định đối với hàng hóa xuất khẩu để thống nhất với các quy định về thông quan và quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu đối với khu vực hải quan riêng đã được rà soát thống nhất với quy định về thông quan hàng hóa theo quy định hiện hành, theo đó quy trình thực hiện làm thủ tục hải quan không thay đổi, được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. Luật không quy định các nội dung về quản lý thuế mà chỉ quy định các nội dung liên quan đến các biện pháp quản lý ngoại thương theo quy định của luật này.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định thống nhất về chính sách kho ngoại quan trong Luật để thống nhất, tránh tình trạng chính sách về kho ngoại quan do Bộ Tài chính đề xuất và thực hiện còn chính sách quản lý ngoại thương giao cho Bộ Công Thương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Kho ngoại quan là một hoạt động mang tính chất nghiệp vụ của cơ quan Hải quan. Khái niệm về kho ngoại quan, việc thành lập, hoạt động và quản lý kho ngoại quan đã được quy định thống nhất tại khoản 10 Điều 4 và Mục 5 Luật Hải quan.

Chưa thông qua Luật Quy hoạch

Trong phần đầu phiên làm việc chiều nay (12/6) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo Quốc hội một số nội dung điều chỉnh về chương trình nghị sự của kỳ họp lần này (từ 16 đến 21/6).

Theo đó, Quốc hội sẽ chưa xem xét thông quan Luật Quy hoạch như dự kiến ban đầu. Theo dự kiến ban đầu Luật Quy hoạch được biểu quyết thông qua vào ngày 19/6. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thảo luận của Quốc hội tại phiên họp sáng 26/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy dự án Luật còn nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều vấn đề liên quan đến quy định của số lượng lớn luật hiện hành, cần có sự tham gia sâu của các bộ, ngành chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật. Vì vậy, dự án Luật cần tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận, nâng cao chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Một nội dung quan trọng là dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam dự kiến được bổ sung trong chương trình kỳ họp lần này cũng không xuất hiện trong nội dung chương trình được điều chỉnh từ 16/6 đến khi bế mạc.

Trong khi đó, một nội dung được đề nghị bổ sung là việc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (vào sáng 16/6)…

Với tỉ lệ 86,97% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh chương trình làm việc từ ngày 16/6 đến ngày bế mạc (dự kiến 21/6).

Thái Bình
Comments for this post are closed.